donation.html  
 
 
 

12th  Science CBSC Board Result 2017-18

ASHUTOSH MISRA

RIDDHI SONI

SALONI PATEL

93.20 92.40 90.80
466/500 462/500 454/500

BHARATIYA VIDYA BHAVAN'S

Smt. M.K.PATEL SCHOOL

XII Science

 

ROLL NO CANDIDATE NAME English Geo. Eco. Math. Phy. Chem. Biology P. E. Total Per.%
  Subject Code 301 29 30 41 42 43 44 48    
1 ASHUTOSH MISRA 91     92 95 97 92   466 93.40
2 RIDDHI SONI 87     95 95 95 90   462 92.40
3 SALONI PATEL 84     91 89 96 94   454 90.80
4 TANVI DESAI 85 88     91 95 89   448 89.60
5 ASIT DAVE 83     91 88 95   88 445 89.00
6 DHRUV BHAVESHKUMAR PATEL 70     95 91 95 89   440 88.00
7 KARTICK HEGDE 83     85 82 94   93 437 87.40
8 A HARSHIKA SRI 90 90     86 82 84   432 86.40
9 AAKRUTI HITESHKUMAR PATEL 84       82 87 79 83 415 83.00
10 PRACHI NARIYANI 80       85 72 83 95 415 83.00
11 JAY DALAL 73     95 79 85   76 408 81.60
12 PAL BHALODIYA 67     76 79 95   90 407 81.40
13 SHIVAM VISHNUBHAI SHAH 72     69 80 91   89 401 80.20
14 NAMESHA PATEL 70       66 71 89 87 383 76.60
15 KHUSHI SHAH 70       60 71 82 95 378 75.60
16 PRIYAMBADA PATRA 79     64 68 88 77   376 75.20
17 VISHWA KANSARA 69     73 71 78   78 369 73.80
18 JANKHNA SHAH 80       52 60 79 94 365 73.00
19 PUSHKAR MILIND BOBADE 61     64 74 89 75   363 72.60
20 VEDANTSINH DABHI 73     51 65 74   90 353 70.60
21 DEEP PATEL 70       56 68 74 83 351 70.20
22 DHWANI PARIKH 61       61 62 82 81 347 69.40
23 HETSHI PATEL 64 80     60 61 78   343 68.60
24 VIRTI KUMARPAL SHAH 64       62 67 58 92 343 68.60
25 DHRASTI PATEL 68       52 60 67 77 324 64.80
26 MISRI QURESHI 71       54 54 68 76 323 64.60
27 NAND PATEL 64       64 60 66 67 321 64.20
28 UTTARAN CHATTOPADHYAY 65       60 57 60 73 315 63.00
29 ASHKA MOHANKUMAR KA PATEL 58 78     71 51 54   312 62.40
30 CHANDNI PARESH PATHAK 69       52 60 60 70 311 62.20
31 RAJ ALAPKUMAR DHAGAT 73     33 68 52   84 310 62.00
32 MEET PATEL 61     37 60 64   73 295 59.00

 

 
 
Copyright © 2010 bhartiyavidyabhavan
 
Website Design & Development by Kamlesh Patel